Duurzaam golfen in een gezonde omgeving

Millennium Golf besteedt de grootste aandacht aan een duurzame relatie met de natuur. Daarom zijn we continu op zoek naar manieren om onze werking nog milieuvriendelijker te maken.

 

Zo streven we ernaar het Golf & Milieu-label van de Vlaamse Verenging voor Golf (VVG) te halen. Dit zou ons dan meteen ook de Europese certificering van Golf Environment Europe (GEE) opleveren.
U leest er meer over in onze milieubeleidsverklaring.

 

WEG MET DE PETFLES!
Millennium Golf draagt weer een steentje bij tot het behoud van ons milieu, door enerzijds het vermijden van nutteloos transport en anderzijds van het verkleinen van onze steeds groter wordende afvalberg petflessen. Millennium Golf heeft hiervoor 5.000 € geïnvesteerd in een waterinstallatie voor zowel bruis als plat water. Wat door iedereen met een millennium drinkbus gratis getapt kan worden in de shop. Samen met Aquacare heeft Millennium Golf een duurzame fles ontworpen waarvoor een éénmalige, kleine bijdrage wordt gevraagd.